Công ty du lịch

CÁC CÔNG TY DU LỊCH DỊCH VỤ LỮ HÀNH 
 

1. Công ty cổ phần sinh thái Miền Cao
- Địa chỉ       : 15 Hồ Tùng Mậu, thành phố Kon Tum
- Điện thoại : 060. 3912788
- Fax             : 060. 3912788
- Email         : info@vietnamhighlands.com
 
2. Công ty TNHH MTV du lịch Kon Tum
- Địa chỉ       : 02 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum
- Điện thoại : 060. 3862122
- Email         : ktourist@dng.vnn.vn
  
3. Công ty TNHH MTV du lịch Y Thiên Vân
- Địa chỉ       : 82 Hai Bà Trưng, thành phố Kon Tum
- Điện thoại : 060. 3919279
- Email         : ythienvankontum@gmail.com
  
4. Công ty TNHH MTV du lịch Quốc tế Hải Vân - Kon Tum
- Địa chỉ       : 337 Bà Triệu, thành phố Kon Tum
- Điện thoại : 060. 3859667
- Email         : haivankontum94@gmail.com
  
5. Công ty TNHH TM Vinh Quang 1 CN Kon Tum
- Địa chỉ       : 190 Huỳnh Đăng Thơ, thành phố Kon Tum
- Điện thoại : 060. 3862570
- Email         : 
 
6. Công ty TNHH TM DL Măng Đen Đại Ngàn
- Địa chỉ       : Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
- Điện thoại : 060. 6545427
- Email         : 
 
7. Công ty TNHH Huyền Hưng Măng Đen
- Địa chỉ       : Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
- Điện thoại : 060. 6545468
- Email         : 
 
8. Công ty TNHH MTV du lịch lữ hành Mặt Trời Mọc
- Địa chỉ       : 24 Nguyễn sinh sắc, thành phố Kon Tum
- Điện thoại : 0946159081
- Email         : lananhdulichkt@gmail.com

Tin liên quan

Bình luận