Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Kontum

Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum - Tải tại đây!