Trang chủ >> Các điểm tham quan du lịch


Bảo Tàng Kon Tum

Bảo Tàng Kon Tum

Năm 2009, Bảo Tàng tổng hợp tỉnh được đổi tên thành Bảo Tàng tỉnh theo Quyết định số: 78/QĐ-CT, ngày 26 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Kon Tum V/v đổi tên các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


  • Trang
  • 1