Di tích chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh

Nằm cách thành phố Kon Tum 45 km về phía Bắc, thuộc huyện Đắk Tô, nơi diễn ra trận đánh ác liệt của bộ đội ta với Mỹ Ngụy năm 1972. Nơi đây được công nhận di tích đặc biệt cấp Quốc gia ( QĐ số 2449/QĐ-TTg, ngày 22/12/2016)

                                                          Ảnh: Di tích lịch sử chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh

 

                                                                                                                                                Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tin liên quan

Bình luận