Trang chủ >> Quản lý chuyên ngành


Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch tại Khu thương mại - công nghiệp thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch tại Khu thương mại - công nghiệp thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

Ngày 24/05/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch tại khu thương mại - công nghiệp thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.


  • Trang
  • 1