Hơn 3100 tỷ đồng hợp tác phát triển kinh tế, thương mại trong khu vực Tam giác phát triển CLV

 
Khai mạc Hội chợ khu vực Tam giác phát triển CLV
 
Tại khu vực ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia và các cửa khẩu, phía tỉnh Attapư đã triển khai đầu tư dự án nâng cấp đường giao thông nối cửa khẩu quốc tế Phu Cưa đến cột mốc biên giới Việt Nam - Lào (cột mốc 790) bằng nguồn vốn ODA của Việt Nam hỗ trợ 37 tỷ đồng trong đó đã hoàn thành dự án nâng cấp đoạn từ cột mốc 790 đến đường nội bộ cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tại khu vực Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Ban Quản lý Khu kinh tế đang lập dự án mở rộng dường hai bên Trạm để thuận lợi cho phương tiện nhập xuất qua cửa khẩu Bờ Y.
 
Ngoài ra, tỉnh và các cơ quan chức năng đã làm việc với Bộ Ngoại giao để hoàn chỉnh Đề án trình Chính phủ xem xét nâng cấp cửa khẩu phụ Đăk Blô lên cửa khẩu chính. Phía tỉnh Rattanakiri đã báo cáo xin chủ trương Chính phủ Campuchia để mở cửa khẩu KonTuyNeak. Hoạt động trao đổi đào tạo cán bộ, lưu học sinh giữa các tỉnh tiếp tục được thực hiện, tỉnh Kon Tum tiếp tục đào tạo cho Lào 16 học viên bậc cao đẳng (niên khóa 2011-2014); 10 lưu học sinh đang theo học ngành Tài chính Ngân hàng và ngành Quản trị Kinh doanh tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum với nguồn kinh phí do Công ty Hoàng Anh Gia Lai tài trợ; tiếp tục hỗ trợ cử biệt phái 01 giáo viên sang dạy tiếng Việt tại Trường hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Sê Kông với tổng kinh phí 482 triệu đồng. Giá trị xuất nhập khẩu, chủng loại hàng hóa cũng như số lượt người, phương tiện qua lại cửa khẩu quốc tế Bờ Y ngày càng tăng.
 

Tin liên quan

Bình luận