Trang chủ >> Hoạt động của ngành


Kon Tum tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam- VITM Ha Noi 2017

Kon Tum tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam- VITM Ha Noi 2017

Trong các ngày từ 6 đến 9 tháng 4, tỉnh Kon Tum tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam- VITM Ha Noi 2017, tại Trung tâm triển lãm Quốc tế ICE, Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội.  • Trang
  • 1