Về việc đính chính thông tin

Ngày 23/12/2016, Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên ban hành văn bản số 130/TTTTXTDL-NV về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2017. Tuy nhiên trong quá trình đánh máy đã xảy ra lỗi thời gian. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên xin đính chính (có nội dung văn bản đã chỉnh kèm theo)

Chi tiết văn bản tải tại đây !

Tin liên quan

Bình luận