Về việc tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa

Ngày 22/2/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 145/SVHTTDL-QLDL Tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa.

Chi tiết văn bản tải tại đây !

Tin liên quan

Bình luận