Trang chủ >> Hoạt động của ngành


Kon Tum tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam- VITM Ha Noi 2017

Kon Tum tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam- VITM Ha Noi 2017

Trong các ngày từ 6 đến 9 tháng 4, tỉnh Kon Tum tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam- VITM Ha Noi 2017, tại Trung tâm triển lãm Quốc tế ICE, Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội.

Về việc đính chính thông tin

Về việc đính chính thông tin

Ngày 23/12/2016, Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên ban hành văn bản số 130/TTTTXTDL-NV về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2017. Tuy nhiên trong quá trình đánh máy đã xảy ra lỗi thời gian. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên xin đính chính (có nội dung văn bản đã chỉnh kèm theo)


Về việc tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa

Về việc tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa

Ngày 22/2/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 145/SVHTTDL-QLDL về việc tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa.


Về việc tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi sáng tác mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch Vĩnh Long

Về việc tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi sáng tác mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch Vĩnh Long

Ngày 22/2/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 144/SVHTTDL-QLDL về việc tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi sáng tác mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch Vĩnh Long.


  • Trang
  • 1
  • 2