Đảo hoa ở Kon Trang Long Loi- Tác giả: Ban NguyễnĐảo hoa ở Kon Trang Long Loi- Tác giả: Ban Nguyễn
Quốc bảo Sâm Ngọc Linh K5Quốc bảo Sâm Ngọc Linh K5
Tiếng vọng- Tác giả: Nguyễn Thế ĐứcTiếng vọng- Tác giả: Nguyễn Thế Đức
Thác Pa Sỹ- Tác giả: Đào Phúc Quang VũThác Pa Sỹ- Tác giả: Đào Phúc Quang Vũ
Lợp mái nhà Rông-Tác giả: Nguyễn BanLợp mái nhà Rông-Tác giả: Nguyễn Ban
Hoa mai anh đào khoe sắc- Tác giả: Bùi Thanh TrungHoa mai anh đào khoe sắc- Tác giả: Bùi Thanh Trung
Nét mới trên lòng hồ thủy điện Plei Kroong- Tác giả: Huy ĐằngNét mới trên lòng hồ thủy điện Plei Kroong- Tác giả: Huy Đằng

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 22 )


Ngày đăng: 07-10-2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum thông  báo về 03 (ba) trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 tại tỉnh Kon Tum, như sau:

1. Trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2:

- Trường hợp tái dương tính thứ nhất là Y.G, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây là  công  dân  từ  tỉnh  Bình  Dương  về  tỉnh  Kon  Tum  tự  phát  trong  ngày 05/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, Y.G đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, ngày 06/10/2021 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.G đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (đường Đồng Nai, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

- Trường hợp tái dương tính thứ hai là  Y.T, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 05/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, Y.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, ngày 06/10/2021 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (đường Đồng Nai, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

- Trường hợp tái dương tính thứ ba là H.V.Đ, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 05/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, H.V.Đ đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, ngày 06/10/2021 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.V.Đ đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (đường Đồng Nai, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

2. Trường hợp mắc COVID-19 thứ 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 43 là P.T.K.N, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 05/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, P.T.K.N đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, ngày 06/10/2021 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.T.K.N đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (số 58 đường Nguyễn Huệ, Tổ 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi).

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 44 là A.K, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây  là  công  dân  từ  tỉnh  Đồng  Nai  về  tỉnh  Kon  Tum  tự  phát  trong  ngày 05/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, A.K đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, ngày 06/10/2021 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.K đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa  khoa khu vực Ngọc Hồi (số 58 đường Nguyễn Huệ, Tổ 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi).

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 45 là Y.M.D, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 05/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, Y.M.D đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, ngày 06/10/2021có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.M.D đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (số 58 đường Nguyễn Huệ, Tổ 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi).

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 46 là Đ.T.T.T, sinh năm 2005, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 05/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, Đ.T.T.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, ngày  06/10/2021 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.T.T.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa  khoa  khu vực Ngọc Hồi (số 58 đường Nguyễn Huệ, Tổ 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi).

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 47 là A.D.K, sinh năm 2019, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Sa  Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 05/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, A.D.K đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, ngày 06/10/2021 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.D.K đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (số 58 đường Nguyễn Huệ, Tổ 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi).

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 48 là L.T.T, sinh năm 1998, giới tính nữ, dân tộc Thái; địa chỉ: Xã Ya  Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 05/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, L.T.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, ngày  06/10/2021 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (đường Đồng Nai, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 49 là H.V.T,  sinh năm 1990, giới tính nam, dân tộc Thái; địa chỉ: Xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Phướcvề tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 05/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, H.V.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, ngày  06/10/2021 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.V.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (đường Đồng Nai, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 50 là Y.N, sinh năm 2001, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây  là  công  dân  từ  tỉnh  Đồng  Nai  về  tỉnh  Kon  Tum  tự  phát  trong  ngày 05/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, Y.N đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, ngày 06/10/2021 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.N đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (đường Đồng Nai, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 51 là Y.S, sinh năm 2001, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây  là  công  dân  từ  tỉnh  Đồng  Nai  về  tỉnh  Kon  Tum  tự  phát  trong  ngày 05/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, Y.S đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, ngày 06/10/2021 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.S đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (đường Đồng Nai, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

Trên đây là 03 (ba) trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2  và trường hợp mắc COVID-19 thứ 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 được kiểm soát và đưa đi cách ly tập trung, điều trị kịp thời.

Tính đến ngày 07/10/2021, tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đang triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh, quyết tâm không để dịch COVID-19  xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.

Đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; nếu phát hiện tại địa bàn có người về từ các tỉnh, thành phố đang có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng hoặc tiếp xúc gần với ca bệnh thì thông tin ngay cho chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng.

Ban  Chỉ đạo  phòng,  chống  dịch  COVID-19  tỉnh  Kon  Tum  trân  trọng thông báo./.

Trung tâm TTXTDL.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Hộ chiếu hay Chứng thư số vắc-xin là gì?

– Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới với sự xuất hiện của nhiều biến chủng virus SARS-CoV-2 mới. Tuy nhiên, tin mừng là các quốc gia đang tích cực sản xuất và triển khai tiêm vắc-xin phòng ngừa virus. Hộ chiếu/Chứng thư số vắc-xin có thể hỗ trợ, mở ra cơ hội khôi phục việc đi lại an toàn giữa các quốc gia, góp phần phục hồi du lịch.

Bộ ảnh về vườn Quốc gia Chư Mom Ray đạt giải nhất cuộc thi Ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” năm 2021

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, ngành du lịch nói chung và công tác quảng bá, xúc tiến du lịch gặp rất nhiều khó khăn. Cuộc thi ảnh Vẻ Đẹp Việt Nam - Truyền hình Nhân Dân do Báo Nhân Dân tổ chức rất thành công mang đến luồng sinh khí mới, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về khu, điểm du lịch Kon Tum

“Google Arts and Culture - Kỳ quan Việt Nam” – nơi hội tụ những giá trị nổi bật toàn cầu về cảnh quan, di sản, văn hóa Việt Nam

Phục hồi du lịch Việt: Thí điểm mở cửa nhưng không thể nóng vội!

Sau gần 2 năm “đóng băng” thị trường quốc tế, Chính phủ vừa chính thức cho phép thí điểm đón khách từ các quốc gia có độ an toàn cao đến Phú Quốc. Song, phía sau "phát súng" này là nhiều nỗi niềm...