Đảo hoa ở Kon Trang Long Loi- Tác giả: Ban NguyễnĐảo hoa ở Kon Trang Long Loi- Tác giả: Ban Nguyễn
Quốc bảo Sâm Ngọc Linh K5Quốc bảo Sâm Ngọc Linh K5
Tiếng vọng- Tác giả: Nguyễn Thế ĐứcTiếng vọng- Tác giả: Nguyễn Thế Đức
Thác Pa Sỹ- Tác giả: Đào Phúc Quang VũThác Pa Sỹ- Tác giả: Đào Phúc Quang Vũ
Lợp mái nhà Rông-Tác giả: Nguyễn BanLợp mái nhà Rông-Tác giả: Nguyễn Ban
Hoa mai anh đào khoe sắc- Tác giả: Bùi Thanh TrungHoa mai anh đào khoe sắc- Tác giả: Bùi Thanh Trung
Nét mới trên lòng hồ thủy điện Plei Kroong- Tác giả: Huy ĐằngNét mới trên lòng hồ thủy điện Plei Kroong- Tác giả: Huy Đằng

Thông báo tình hình dịch bệnh (số 49)


Ngày đăng: 24-10-2021

Ngày 24/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum thông báo Về trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 104 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 tại tỉnh Kon Tum, như sau:

1. Trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 104 là Y.T, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà , tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Long An về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 13/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 23/10/2021, Y.T được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

2. Trường hợp mắc COVID-19:

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 191 là H.C.T, sinh năm 1969, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà , tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 17/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, H.C.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARSCoV-2; ngày 23/10/2021, H.C.T được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.C.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 192 là A.T, sinh năm 2004, giới tính 2 nam, dân tộc Sơ Rá ; địa chỉ: Xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà , tỉnh Kon Tum.

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 193 là A.Q, sinh năm 2005, giới tính nam, dân tộc Sơ Rá ; địa chỉ: Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà , tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 192, 193 là công dân từ tỉnh Long An về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 13/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 23/10/2021, các công dân này được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 194 là T.T.A, sinh năm 1987, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 03/10/2021, T.T.A di chuyển từ Thành phố Đà Nẵng về tỉnh Kon Tum; ngay sau khi đến Chốt 2 - đèo Lò Xo, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, T.T.A đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum - Cơ sở 1; T.T.A thực hiện cách ly tập trung từ ngày 03/10 đến ngày 16/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, T.T.A được thực hiện xét nghiệm 3 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, lần 1 vào ngày 04/10/2021 có kết quả xét nghiệm âm tính (-), lần 2 vào ngày 07/10/2021 có kết quả xét nghiệm âm tính (-), lần 3 vào ngày 16/10/2021 có kết quả xét nghiệm âm tính (-). Trong thời gian cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, T.T.A không tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính (+) với SARS-CoV-2.

Sáng ngày 17/10/2021, T.T.A hết thời gian cách ly tập trung và trở về nhà (tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bằng xe taxi để tiếp tục cách ly tại nhà. Ngày 22/10/2021, T.T.A được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, ngày 23/10/2021 có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV2. T.T.A đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phốKon Tum, tỉnh Kon Tum).

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 195 là T.T.M, sinh năm 1957, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 196 là T.T.B, sinh năm 1985, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 197 là N.D.T, sinh năm 1986, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 195, 196, 197 là F1 của trường hợp mắc COVID-19 thứ 194 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 23/10/2021). Sau khi trường hợp mắc COVID-19 thứ 194 dương tính (+) với SARS-CoV-2, 03 trường hợp này được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARSCoV-2. Hiện tại, 03 trường hợp này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phốKon Tum, tỉnh Kon Tum).

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 198 là Đ.V.B, sinh năm 1960, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 199 là N.B.N, sinh năm 1972, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 200 là N.B.N.H, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 198, 199, 200 là các trường hợp sinh sống tại khu vực đã bị khoanh vùng dịch tễ (liên quan đến các trường hợp mắc COVID-19 thứ 194, 195, 196, 197) tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum. Sau khi các lực lượng chức năng khoanh vùng dịch tễ, các trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Hiện tại, 03 trường hợp này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trên đây là 01 trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 104, 03 trường hợp mắc COVID-19 thứ 191, 192, 193 được phát hiện tại các cơ sở cách ly tập trung và 07 trường hợp mắc COVID-19 thứ 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 được phát hiện tại cộng đồng.

Tính đến 23 giờ ngày 23/10/2021, tỉnh Kon Tum có 200 trường hợp mắc COVID-19 (185 ca phát hiện tại các cơ sở cách ly tập trung; 15 ca phát hiện tại cộng đồng).

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID19, đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; nếu phát hiện tại địa bàn 4 có người về từ các tỉnh, thành phố đang có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng hoặc tiếp xúc gần với ca bệnh thì thông tin ngay cho chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum trân trọng thông báo./.

Trung tâm TTXTDL.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Hiệp hội du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2019- 2024).

Nhằm báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội du lịch tỉnh Kon Tum trong thời gian qua đồng thời bầu ra BCH nhiệm kỳ mới và đề ra giải pháp, phương hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch trong nhiệm kỳ tới. Sáng nay, tại khách sạn An Thái thành phố Kon Tum, Hiệp hội du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2019- 2024).

SỔ TAY SỨC KHỎE COVID-19

SỔ TAY SỨC KHỎE COVID-19

Thông báo tình hình dịch bệnh số 32 về trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 69, 70, 71, 72, 73 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 80 tại tỉnh Kon Tum

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum thông báo về trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 69, 70, 71, 72, 73 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 80 tại tỉnh Kon Tum

TALKSHOW-DÌU NHAU VƯỢT KHÓ, KHỞI ĐÀ KHÔI PHỤC

Chiều 9/10, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chi hội Du lịch cộng đồng Việt Nam (VCTC) đã tổ chức chương trình Talkshow, hình thức trực tuyến với chủ đề: “Dìu nhau vượt khó - Khởi đà khôi phục”, nhằm giải đáp những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp du lịch đang gặp phải khi tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.